Achtergrond

Sourcing wordt door vele facilitaire organisaties omarmd als een belangrijk middel om de financiële en operationele prestatie te verbeteren. Welke functies binnen de facilitaire organisatie behoren echt tot de kern? Welke taken zijn mogelijk samen te voegen? En wat kan worden in- of uitbesteed?

Wat is facilitaire sourcing?

Facilitaire sourcing is het opnieuw organiseren van functies en/ of diensten in een facilitaire organisatie, waardoor processen effectiever en efficiënter worden gemanaged. Succesvolle facilitaire sourcing kan leiden tot grotere klanttevredenheid en significante kostenbesparingen.

Aanpak

Kostenbesparing en kostenbeheersing zijn vaak belangrijke triggers voor het starten van facilitaire sourcing. Zonder een gedegen businesscase en risicoanalyse zal een sourcingstraject niet succesvol zijn. Daarmee worden valkuilen tijdens de implementatie voorkomen. Facility Sourcing draagt zorg voor de juiste aanpak waarbij de specifieke situatie en de wensen en eisen van opdrachtgever leidend zijn. 

Resultaat

Facility Sourcing ondersteunt en adviseert organisaties met de focus op een drietal aandachtsgebieden: inkoopadvisering, facilitaire aanbestedingen en beheersoplossingen. Middels sourcingsoplossingen gebaseerd op ruime ervaring en expertise draagt Facility Sourcing zorg voor het realiseren van het optimale resultaat.

“Facility Sourcing is van zeer grote waarde geweest in de doorontwikkeling van de facilitaire- en inkoopafdeling. Mede door de vaste koers is de waardering bij onze interne klanten significant gestegen.”

(Opdrachtgever gemeente)

Over Ons

Facility Sourcing is een inkoopadviesbureau dat gespecialiseerd is op het gebied van facilitair management. Het bureau is opgericht door Caroline Diepenbroek en Sanjo Lehmann. 

Vanuit achtergrond en expertise al jaren actief op het gebied van inkoopvraagstukken binnen facilitair management. Door bundeling van expertise ontstaat er een scala aan inkoopervaring binnen de facilitaire markt. De combinatie van facilitair- en inkoopadvies maakt Facility Sourcing tot het bureau, dat zowel materiedeskundig als inkooptechnisch, toegevoegde waarde levert aan opdrachtgevers. 


 
“Facility Sourcing heeft afgelopen jaren intensief gewerkt voor ons. Geweldig om met zo'n enthousiaste en betrouwbare club te mogen werken. Facility Sourcing weet in onze (politiek) complexe organisatie resultaten te behalen en medewerkers te inspireren. Daarnaast zijn de mensen van Facility Sourcing echt betrokken bij ons als opdrachtgever!”

(Opdrachtgever in de chemie sector)

1

Inkoopadvisering

Facility Sourcing geeft advies aan organisaties op het gebied van inkoop, kostenbesparen, make-or-buy beslissingen, inrichtingsvraagstukken en beleidsvorming. Dit zowel vanuit de inhouds- als vanuit de beleidsmatige kant.


Enkele vormen van advies zijn:

● Doorlichten van leverancierscontracten;

● Opstellen van Programma van Eisen;

● Opstellen en implementeren van Service Level Agreements;

● Leveranciersselectie;

● Marktconformiteitstoetsen;

● Opstellen en implementeren inkoopbeleidsplan;

● Opstellen en implementeren van segmentplannen;

● Crediteurenanalyse (o.a. op basis van NEN 2748);

● Interim opdrachten op het gebied van facilitaire inkoop.

2

Facilitaire aanbestedingen

Binnen diverse organisaties kan gebrek zijn aan inhoudelijke kennis of de capaciteit om een gedegen facilitaire aanbesteding uit te voeren. Door jarenlange inhouds- en proceservaring kan Facility Sourcing diverse facilitaire aanbestedingen volledig overnemen van organisaties. Dit gebeurt voor een diversiteit aan organisaties, zowel profit als non-profit. Facility Sourcing  heeft ervaring met verschillende soorten aanbestedingsvormen waaronder Europese aanbestedingen, meervoudige onderhandse en aanbesteden volgens Best Value Procurement.


Voorbeelden van inkooppakketten waar Facility Sourcing aanbestedingen voor kan begeleiden en uitvoeren:

● Schoonmaak;

● Catering;

● Kantoorartikelen;

● Beveiliging;

● Post, archief & repro;

● Receptiediensten;

● Telefonie;

● Kleding/ wasserij;

● Koffievoorzieningen;

● Afvalvoorziening;

● Meubilair.

3

Beheersoplossingen

Wanneer advies is gegeven of wanneer een facilitaire aanbesteding is afgerond, kan Facility Sourcing organisaties ondersteunen middels diverse beheersoplossingen. Dit om een gedegen implementatie te krijgen van adviesvraagstukken of begeleidingstrajecten voor implementatie en beheer van facilitaire contracten.


Enkele vormen van beheersoplossingen:

● Implementatiebegeleiding aanbesteding;

● Contractbeheer;

● Contractmanagement;

● Leveranciersmanagement;

● Verbetertrajecten rondom contracten.

“Facility Sourcing kenmerkt zich door initiatief, flexibiliteit, daadkracht, creativiteit, doortastendheid en klantgerichtheid. Hun grote kracht is onder meer dat zij gemakkelijk schakelen tussen de verschillende rollen die ze vervullen (adviseur, procesmanager en projectleider), alsmede tussen de verschillende disciplines met wie zij samenwerken. Kundige professionals op het gebied van de facilitaire- en inkoopprocessen en een bureau met wie je heel graag als een team samenwerkt. TOP!”


(Opdrachtgever Uitzendbranche)

Referenties

Grote gemeente

Opstellen van

inkoopplan 

Chemie concern

Ontwerpen

sourcing strategie 

Ziekenhuis

Geven van

"make-or-buy" advies

Scholengemeenschap

Kwaliteitsborging

facilitaire contracten

Woningcorporatie

Begeleiden maincontracting

Bancaire organisatie

Begeleiden

internationaal regiecontract

Facility Sourcing 
The way to control the facilities

Contact


Facility Sourcing

Minervum 7166A

4817 ZN Breda

+31(0)76-5322735 

info@facilitysourcing.nlStuur ons een bericht